הגנה על צוואה

הגנה על צוואה – מתי זה נדרש

כאשר אדם מסתלק מהעולם, אז נהוג לפתוח את הצוואה שהוא השאיר על מנת לדעת כיצד לחלק את הירושה שלו, זאת בהנחה כמובן שהוא כתב צוואה. במידה והוא לא כתב, אז ההתנהלות היא אחרת, וכל רכושו, כספו ונכסיו מתחלקים בין בני משפחתו מקרבה ראשונה. הצוואה, לעומת זאת, יכולה לשנות זאת, מאחר והוא זה שהחליט כיצד לחלק את כל מה שיש לו. 

צוואה נכתבת כאמור על ידי האדם שלו היא שייכת, היא צריכה להיכתב בעדות של שני אנשים שאינם אמורים לקבל חלק מהירושה, היא אמורה להיות מאושרת ומופקדת אצל עורך דין או גורם מוסמך אחר, כאשר יש לוודא שהצוואה נכתבה ונחתמה מבלי שהופעל עליו לחץ, וכן בצלילות הדעת. 

עם זאת, ניתן להביע התנגדות לצוואה בתנאים מסוימים. למשל, אם יש חשש שאכן היא נכתב בלחץ ולא בצלילות הדעת, אם היא לא כוללת גורמים מסוימים, כוללת גורמים שאינם אמורים להופיע בה או לחילופין, אם היא איננה מייצגת נאמנה את הדרך בה הדברים אמורים להתחלק. 

לייעוץ ומידע נוסף>>

אל מול ההתנגדות, אנחנו יכולים למצוא אפשרות של הגנה על הצוואה. כלומר, אנחנו יכולים למצוא מצבים בהם אנשים אשר רוצים שהצוואה תיכנס לתוקף ותבוצע, יגנו עליה מפני התנגדות מצד גורמים שונים. 

כיצד מגנים על צוואה

אפשר לחלק את הנושא של הגנה על הצוואה לשני חלקים. יש את החלק הפיזי, על מנת שהצוואה תישמר ויהיה ניתן לפתוח אותה, הרי שהיא צריכה להיות מופקדת אצל עורך דין באופן פיזי או אצל רשם הצוואות, אשר ישמור עליה ואחרי מותו של בעל הצוואה, יוכל לפתוח אותה. צריך לומר, כמו שניתן לכתוב צוואה אצל עורך דין, הרי שניתן לכתוב אותה מול הרשם. אך הכל חייב להתבצע בפני עדים, ביד או בעל פה. 

אפשרות שנייה של הגנה מפני צוואה היא משפטית. לשם כך יש לוודא שהיא כתובה נכון מבחינה משפטית ונכון על פי החוק, יש למנוע כל אפשרות לפתח עבור התנגדויות וכן היורשים הפוטנציאליים צריכים להימנע מלמסור כל מידע על הצוואה שיכול לעורר התנגדות.