road-sign-1210038_640

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים  – כיצד הוא משרת אותנו?

הרבה פעמים אנחנו שומעים על החלטות ממשלה והחלטות של גופים אחרים, על בסיס עצות, המלצות ומחקרים שונים שנערכו בתחומים בהם אותם משרדים וגופים עוסקים. זה לא מקרי, שכן אי אפשר לקבל החלטות, לפחות לא במדינה מתוקנת, מבלי שנעשה מחקר ובדיקה מקדימה לוודא שאכן מדובר בתהליך נכון, בתהליך שיביא לתוצאות אפקטיביות, בעלויות סבירות.

אחת הדוגמאות הטובות ביותר לכך אלה ההחלטות שמתקבלות במשרד התחבורה וכן במשטרה לביטחון פנים, בכל מה שקשור לנהיגה בישראל ובפרט לנהגים. אנחנו יכולים לראות מעת לעת החלטות שונות שמתקבלות, בין אם זה בהקשר לענישה ובין אם זה בהקשר למגבלות על הנהגים או לכל דבר אחר.

מדובר על החלטות שלא מתקבלות ככה סתם במקרה ולא מתוך גחמה של אדם כזה או אחר, אלא הן מתקבלות אחרי עבודה מעמיקה, מחקרים, אחרי שנבחנות אפשרויות שונות., בצורה כזו אפשר להכריע בשאלה כיצד לפעול בצורה נכונה, כך שיהיו פחות תאונות, פחות אנשים ייהרגו וייפצעו, ועדיין התנועה תזרום בכבישים בצורה נכונה.

מי שעוזר בכך לא מעט זה המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. המכון הוא גוף שפועל ביחד עם המשרד לתחבורה וכן המשרד לביטחון פנים בכל מה שקשור להסדרי תנועה. המכון מעסיק מומחים בתחום אשר בוחנים התנהגות של נהגים, הוא גם קובע מי יכול לנהוג ומי לא, מבחינה רפואית. בהתאם לכך, מתקבלות החלטות שונות.

מדוע זה חשוב לעבוד עם מכון כזה?

כפי שאנחנו יכולים להניח, פקידים, כולל כאלה שהתמנו במיוחד לתפקידים מסוימים, לא תמיד מחזיקים ברשותם את הידע הדרוש בשביל לקבל החלטות ברמה המקצועית. הם צריכים להיעזר בגורמים מקצועיים מסוגים שונים.

הרפואי לבטיחות בדרכים, יכול לספק את כל המידע והכלים הנדרשים בשביל לקבל החלטות בצורה נכונה, בשביל לקבל החלטות בצורה מושכלת, תוך כדי איסוף נתונים וניתוח שלהם לאורך זמן. צריך להדגיש כאן עוד נקודה והיא, המכון מבצע בדיקות גם מבלי שהוא נדרש, בשביל שהוא יוכל להציע רעיונות שונים במידת הצורך ולהציג תמונות שונות שקשורות למציאות הנהיגה בישראל.