מחיקת רישום פלילי

רישום פלילי יכול להוות כתם שחור בחייו של אדם המעוניין להתקבל למקום עבודה מסוים, להצליח להתפתח במקום העבודה הנוכחי או לחתום חוזים מקצועיים בתחומים מסוימים. לא בכדי, מקומות עבודה ומוסדות נחשקים מבקשים אישור להיעדר רישום פלילי טרם קבלת אדם למקום עבודה מסוים. היעדר רישום פלילי מעיד על יושרו של אדם ועל מוסריותו, בעוד הרישום הפלילי עלול להוות לו לזרא ולהקשות עליו בכניסה למקומות חשובים ולהתקדמות כללית בחיים.

הרישום הפלילי הינו למעשה פלט המופק במשטרה וכולל את תיעוד כל העונשים שקיבל האדם במשך השנים האחרונות. תיעוד זה כולל את כל הקנסות והעונשים הכלכליים האחרים, עבודות לציבור, ועונשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי אם ניתנו. כמו כן, הרישום הפלילי כולל תיקים סגורים של האדם, אשר נסגרו מסיבות כגון חוסר עניין לציבור, חוסר ראיות או חוסר אשמה.

למרות קיומם של תיקים סגורים, גם אלו עלולים להעיב על קבלתו של אדם למקום עבודה מסוים או למוסד נחשב. המדינה מאפשרת הגשת בקשת מחיקת רישום פלילי כעבור עשר שנים מביצוע העבירה על מנת לאפשר לבנאדם להמשיך בחייו מבלי שהרישום הפלילי יעיב עליו. למעשה, גם כעבור שבע שנים חלה התיישפטיש - מחיקת רישום פלילינות על העברה שהאדם ביצע והחוק מאפשר הגשת בקשת מחיקת רישום פלילי אולם במקרים אלו ישנה הבדלה בין עבירות שונות כך שרק בחלק מן המקרים ניתן יהיה לאשר את הגשת הבקשה.

על מנת להבטיח את אישור הבקשה למחיקת רישום פלילי, רצוי להיפגש קודם לכן עם עורך דין ולוודא כי אכן מדובר בהליך כדאי. עורך דין פלילי המתמצא בתחום יכול להדריך את האדם ולהנחות אותו באשר לצעדים הנדרשים טרם הגשת הבקשה. באופן זה, יכול עורך הדין לתת לאדם צפי כללי באשר לצעדים הראויים לביצוע וצעדים אחרים שראוי לא לבצע מחוסר כדאיות או סיכויים נמוכים להצלחה.

מחיקת הרישום הפלילי המוגשת על ידי עורך דין תהיה מנוסחת על פי דרישות החוק ובהתאם לאופן בו עורך הדין מכיר את העברות ואת התחומים בהם הן התבצעו. באופן זה, הסיכויים לאישור הבקשה עולים באופן משמעותי.