פלילי

מחיקת רישום פלילי

רישום פלילי יכול להוות כתם שחור בחייו של אדם המעוניין להתקבל למקום עבודה מסוים, להצליח להתפתח במקום העבודה הנוכחי או לחתום חוזים מקצועיים בתחומים מסוימים.