זכויות אדם

הגנה על צוואה

הגנה על צוואה – מתי זה נדרש

כאשר אדם מסתלק מהעולם, אז נהוג לפתוח את הצוואה שהוא השאיר על מנת לדעת כיצד לחלק את הירושה שלו, זאת בהנחה כמובן שהוא כתב צוואה.

גרף - רשלנות רפואית

רשלנות רפואית

ישנם אנשים שניגשו לרופא לבצע ניתוח או שתלים לשיניים או כל פעולה רפואית אחרת וחווים נזק רפואי שלפעמים הוא אף בלתי הפיך. רוב הנזקים אשר

נאט"ו ומשחקים בפארק השעשועים המקומי

סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. לורם